Тони Каишева Тони Каишева Потребител

Грешно заприходен ДМАПрез 2009г е закупен на лизинг и заприходен товарен автомобил с грешна стойност на придобиване. Заприходен е за 40 000 (главница+лихва), а е трябвало за 36 000 (само главница). В случая лихвата е начислена два пъти, като сега установявам грешката.


Въпросът ми е как да процедирам?Отговори

 • Здравейте,

  Корекции на грешки от предходни периоди, открити в текущия, се отстраняват като се коригира сравнителната информация така, сякаш грешката не е била допускана, т.е. коригират се салдата на балансовите сметки, а ефекта във финансовия резултат (този за предходния период, за които се отнася грешката) се коригира в Неразпределена печалба/Натрупана загуба.

  Във вашия случай са надценени активите и задълженията по финансов лизинг, следователно сега в отчета за 2010 трябва да коригирате салдата на съответните сметки в сравнителната информация (тази към 31.12.2009). Понеже надцененият актив е амортизируем, то трябва да се коригира и амортизацията за 2009 на частта, с която е бил надценен (т.е. ефекта на амортизациите през 2009 от тези 4 хил. лв. в повече).

  Не разбирам защо лихвите са начислени два пъти?
  Първо са капитализирани с целия им размер (4 хил. лв.) в стойността на актива и съответно задължението и в последствие начислявани текущо още веднъж при всяко едно лихвено плащане?
  Ако е така, то елиминирайте лихвата от стойността на актива и на задължението по лизинг към 31.12.2009.
  ОПР ефекта би бил само надценената амортизация за 2009, която трябва да се коригира през Неразпределена печалба.
  Също така надценените разходи за амортизация през 2009 трябва да ги коригирате и в ГДД за 2010.

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • Благодаря за отговора тъпа грешка от моя страна от недооглеждане. Успешен ден!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->