Задай въпрос тук
Aila Ali Aila Ali Потребител

Парично обещетение за безработицаЗдравейте,работила съм в чужбина през периода 01.06.2014 до 31.02.2017 и съм осигурявана там на 7000 лева бруто.След завръщането ми в България започнах работа тук на 10.04.2017 на осигуряване от 470 лева.След 17 работни дни бях съкратена по член 325 ал.1 точка4.Подадох документи в НОИ за парично обещетение и излезе решение,че ще ми плащат по 15 лева на работен ден,като ми обясниха,че взимат под внимание само щата във България,щата в чужбина го зачитат само като период без да се гледа дохода там.Не трябва ли да се сумира сумата за последните 24 месеца и да се плати 60%на това бруто?Кажете ми къде е грешката?


Отговори

 • Здравейте,

  в началото на 2017 год. настъпиха някои промени в КСО, свързани с изплащането на обезщетения за безработица.
  Най общо казано, право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст в Република България или пенсия за старост в друга държава или не получават пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер по чл. 68а или професионална пенсия по чл. 168 или не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по този кодекс, с изключение на лицата по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда или законодателството на друга държава.
  КСО допълва, че като осиурителен стаж се зачита и времето:
  1. на платен и неплатен отпуск за отглеждане на дете;
  2. на платените и неплатените отпуски за временна неработоспособност и за бременност и раждане, както и отпуска при осиновяване на дете от 2- до 5-годишна възраст;
  3. на неплатения отпуск до 30 работни дни през една календарна година;
  4. зачетено за осигурителен стаж по законодателството на друга държава на основание на международен договор, по който Република България е страна.
  За признаването на осигурителния Ви стаж в чужбина е необходимо да подадете документи пред съответната институция.
  Задължително следва да подадете и/ или да разполагате с:
  1. Молба за издаване на удостоверение за признаване на придобит осигурителен стаж в чужбина;
  2. Документи, доказващи стажа Ви в чужбина;
  3. Удостоверение Е104 по регламент 1408/71 на ЕС
  4. Удостоверение Е301 по регламент 1408/71 на ЕС
  5. Удостоверение Е207 по регламент 1408/71 на ЕС

  В случай, че стажът Ви е признат, той ще бъде включен в изчислението на обезщетението за безработица, като следва да имате предвид, че независимо от възнаграждението, което сте получавали в чужбина, обезщетението за безработица се дъжлжи до максималния осигурителен доход от 2 600 лв.

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->