Валя Нешкова Валя Нешкова Потребител

Удържан авансов данъкРаботещи съдружници във фирмата се осигуряват като самоосигуряващи се лица на доход от 420.00 лв. През годината са внасяли авансов данък от 10%. В края на отчетния период за годишната декларация се установява, че те нямат доход от фирмата и съответно няма да подават и годишна декларация по чл. 50.


Как може да се възстанови този данък при положение, че е внасян не по ЕГН за лицата, а по параграф 111 213 с платежно по булстат на фирмата?Отговори

  • Здравейте,

    Първо да отбележа, че изглежда няма спор, че внасянето на авансов данък е било погрешно, след като лицата не са били получавали доходи. Само за спорта ще отбележа и че параграфът, по който е внасян данъкът, най-вероятно също е грешен. След като са работещи съдружници, след промяната от 01.01.2010 г. най-вероятно вече попадат под т. 26, б. и) от Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и доходът им е приравнен на трудов - но това ще има значение едва когато започнете реално да им изплащате доходи.

    Иначе възстановяването на сумите няма да стане чрез лични декларации по ЗДДФЛ на съдружниците, а чрез подаване на Искане за прихващане или възстановяване на недължимо платените суми от дружеството. В този смисъл това, че вноските не са по ЕГН, а по ЕИК, е напълно редно и нормално.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->