sabrie beysimova sabrie beysimova bezrabotna

Право на вдовишка пенсияСъпругът ми почина след 4 месечно лечение в Турция. Работеше като учител от 1981 година до 01.10.2016 година/дата на постъпване в болницата в Турция/ с прекъсване около 4 години. Роден е на 28.03.1957, почина на 16.03.2017. От училището в което работеше не му признаха болничните от Турция и са му пуснали неплатен отпуск. В този случай какво мога да направя, за получаване на обезщетение и еднократна помощ при смърт и имам ли право на вдовишка пенсия? Родена съм на 06.12.1962 г. Имаме 2 деца.Отговори

 • Здравейте,

  1. Лица, които имат право на еднократна помощ при смърт на осигуреното лице.
  съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), имат неговите:
  съпруг (съпруга);
  деца;
  родители.
  2. Условие за придобиване право на помощта-необходимо условие за придобиване право на помощта е починалото лице да е било в кръга на осигурените по Кодекса за социално осигуряване лица към датата на смъртта си.
  3. Размер на еднократната помощ при смърт на осигуреното лице.
  се определя за всяка календарна година със Закона за бюджета на ДОО като за 2017 е 540,00 лева.
  Общият размер се разпределя поравно между всички правоимащи лица.
  4. Помощта се изплаща срещу представяне на следните документи:
  - заявление-декларация по образец, приложение № 17
  - оригинално удостоверение за наследници (представя се от поне от един от наследниците)
  - копие от удостоверението за раждане на починалото осигурено лице
  - документ за самоличност за справка.

  За информация относно правото на получаване на вдовишка пенсия се обърнете към Националния осигурителен институт по местоживеене.

  За справка:чл. 26 от НПОПДОО, чл. 11, ал. 2, чл.12, ал. 2 и чл. 13, ал. 2 от КСО.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->