Задай въпрос тук
Marieta Platikanova Marieta Platikanova Икономика прес pensioner

Изплащане на обезщетение за безработица на лице работило в държава от ЕСФизическо лице е работило извън България в държава от ЕС 10 години.Работило е по трудов договор и е осигурявано за всички случаи.Договорът е бил безсрочен.Лицето само подава молба за напускане на работа и се връща в България.

Първи въпрос - ако лицето се регистрира веднага като безработно в България ще получи ли обезщетение за безработица в България на база възнаграждението си в другата страна членка на ЕС?Втори въпрос - ако лицето завърнало се в България започне работа за 3 месеца на изпитателен срок, но се случи така, че го уволнят и отиде на борсата и се регистрира като безработно и се регистрира и за получаване на обезщетение - коя ще бъде базата за изчисляване на обезщетението: възнаграждението в българската фирма или възнаграждението в българската фирма плюс това в държавата членка на ЕС от където се връща?


Отговори

Свързани документи с КСО

-->