Мария Арнаудова Мария Арнаудова счетоводител

изчисляване на среднодневното брутно трудово възнаграждение за платен годишен отпускНа Вашия сайт прочетох коментара на експерта Георги Димитров от 28.09.2012г.

Моля, за по-голяма практическа яснота, да приложите изчисление за сумата на платения отпуск за м. юли 2017г. по приложения от мен пример, в който в предходния месец, който се взема за база (при отработени повече от 10 дни) също има платен годишен отпуск.Пример:

Месец юли 2017- 21 раб. дни; лицето е 8 дни в платен годишен отпуск.Месец юни 2017-22 раб. дни - база за изчисляване на отпуска-

-лицето има 12 отработени дни - 513.82 лв.;

-сума за професионален опит - 277.46 лв.;

-клас квалификация - 25.01 лв.;

-др.доп. възнагражд. по наредбата - 75.00 лв.;

-платен годишен отпуск -10 дни - 956.22 лв.

Общо начисления -1847.51 лв.Каква ще бъде сумата за ползвания платен годишен отпуск на лицето през м.юли 2017 за 8 дни ?


Отговори

 • Здравейте Г-жо Арнаудова,

  В Наредбата за структурата и организацията на работната заплата ясно е дефинирано, че в брутното трудово възнаграждение за определяне на възнаграждението за платен годишен отпуск се включват:
  1. основната работна заплата само за отработеното време;
  2. възнаграждението над основната работна заплата, определено според прилаганите системи за заплащане на труда /процент за прослужено време и/или клас квалификация/;
  3. допълнителните трудови възнаграждения, определени с наредбата, с друг нормативен акт, с колективен или с индивидуален трудов договор или с вътрешен акт на работодателя, но само които имат постоянен характер и други.

  В примера ви има сума за платен годишен отпуск, която не влиза в изчисленията. За допълнителното възнаграждение от 75.00 лева не сте уточнили дали е с постоянен характер. Ако то не е с такъв характер, тогава няма да влезе в брутната сума за изчисление на платения отпуск.


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер
  Поздрави, Адриана Ноева


 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->