Задай въпрос тук
Велика  Канатова Велика Канатова счетоводител

прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2 годишна възрастПри прекъсване на отпуск за отглеждане на дете до 2 год. възраст, как следва да се попълни приложение 10.

Майката е напуснала фирмата от която е излязла в майчинство и започва работа в нашата фирма, от която следва да се подаде въпросното приложение, за получаване на 50% от майчинството.

Отговори

Свързани документи с КСО

-->