Задай въпрос тук
Anely Vasileva Anely Vasileva Потребител

Осигуряване на ДУК без възнаграждениеЗдравейте,

Едноличния собственик на капитала е назначил друго лица за управител с договор за управление и контрол, но без възнаграждение.

Следва ли осигуряване и върху какъв доход? Подава ли се Д1?


Отговори

 • Здравейте, г-жа Василева,
  щом не е уговорено възнаграждение, лицето-управител, има задължение да се осигурява като самоосигуряващо се лице, изцяло за собствена сметка.
  Задължението за осигуряване възниква от деня на започване на дейността и продължава до нейното прекъсване или прекратяване. При започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която е регистрирано самоосигуряващото се лице, се подава декларация по утвърден образец (ОКД-5) до компетентната териториална дирекция на НАП, подписана от самоосигуряващото се лице, в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството.
  Лицето задължително се осигурява за осигурителните рискове Инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт. По желание, може да се осигурява и за ОЗМ, за да има право на обезщетения от ДОО.
  Минималният осигурителен доход върху, който следва да внася авансово осигурителни вноски през 2017г., зависи от облагаемият доход през 2015 година. Минимума е 460 лв (при облагаем доход под 5400 лв през 2015).
  Лицето ще има задължение да подава ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, за изравняване на осигурителните вноски, на база реално получени доходи през годината.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Соня Чобанова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->