Димо Димов Димо Димов Потребител

Прекратяване на трудов договор с предизвестие и възможност за ползване на обезщетение от борсата?Здравейте!

Работя като в охранителна фирма на автопатрул. В трудовия ми договор пише следното:

На основание чл. 70 ал.1 във връзка с чл. 67 ал.1 т.1 от КТ се сключи настоящия трудов договор

1. Предприятието възлага. а служителят приема да изпълнява в длъжността категория персонал с услуги за населението,търговията и охраната ,с шифър по класификатора на длъжностите 54141003

2. С основно месечно трудово възнаграждение 460,00 лв. ! четиристотин и шестдесет лева ! З.Допълнително възнаграждение за продължителна работа, в размер на 0.6% върху брутното трудово възнаграждение за всяка година, както и за полагане на нощен труд съгласно ' Вътрешни правила за Работната заплата" на фирмата

4...

5. Възнаграждения се изплащат от 25-то до 30-то число на следващия месец.

6. На ПЪЛНО работно време 8 часа

7. Трудовият договор се сключва по смисъла на чл. 67, ал.1, т.1 от КТ като в срока на изпитване на основание чл. 70 ал 1 от КТ, работодателя изцяло в негова полза е правото му да прекрати трудовото правоотношение през първите 6 месеца от действието на този договор по смисъла на чл.71 ал 1 от КТ.

8. Със срок на предизвестие 3/три/ месеца .

9 С основен платен годишен отпуск 21 дни

10.С допълнителен платен годишен отпуск .... ......._.. .. в размер на.. . .дни

11 .Други условия: На основание чл. 272 от КТ служителя дава съгласието си да се удържат от трудовото му възнаграждение дължимите суми за неспазено предизвестие по т. 8 от Договора във връзка с чл. 220 ал.1 от КТ за целия срок за неспазено предизвестие,както и при прекратяване на основание чл. 330 ал.1,ял 2 т 1. и т 6 от КТ както и размера на имуществената отговорност дължима по чл. 203 и чл. 207 от КТ.По кой член/алинея/точка от КТ е най-добре да ме освободят в който да си изкарам предизвестието и да мога да ползвам обезщетение за безработица от борсата и има ли възможност да не получа заработеното, ако работодателя прецени друго?Благодаря ви предварително!


Отговори

 • Здравейте,

  Във връзка с втората част от въпроса ви: Работодателят е длъжен да ви изплати изработеното време по трудовото правоотношение. Ако има причина той да търси имуществена отговорност на служителя за поверена служебна собственост или парични средства може да го направи чрез иск в съда.
  Искът за прекратяването на трудовия договор от страна на служителя по чл.325 ал.1 т.1 /по взаимно съгласие/ или по чл.326 ал.1 / с предизвестие от служителя/ му дават правото да получава обезщетение от трудовата борса само за срок от 4 месеца и минимално дневна ставка от 7,20 лв за работен ден. Такава е сумата за 2017 година. Ако лицето бъде прекратено от работодателя в срока на изпитване/ чл.71/, който при вас е 6 месеца , служителят ще има право на обезщетение от трудовата борса спрямо осигурителният му стаж и доход.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->