D.             Ivanova D. Ivanova фирма kasier

Прекратяване на договор със срок на изпитванеЗдравейте,

Сключих договор за преназначаване с допълнително споразумение на основание чл. 119, във връзка с чл.67. ал.1, т.1 и чл. 70 от КТ за неопределен срок със срок на изпитване 6 месеца.

Срокът на изпитване изтича на 05.10.2017г.

1. Трябва ли да уведомя предварително работодатела, че искам да прекратя договора с изтичане на изпитателния срок?

2. Ако не се съгласи, как по0бързо мога да прекратя договора?

Благодаря!

Д. Иванова

Отговори

 • Здравейте,

  В трудовият договор се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни. До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие. Това е първият Ви варинт.
  Вторият е по взаимно съгласие, като трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие.
  Третият вариант е с предизвестие от ваша страна, което също трябва да е уговорено в трудовият договор, като срока на предизвестието е не по- голям от три месеца.

  За справка: чл.71, чл.325, чл.326 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Салих Асанов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->