Иван Стефанов Иван Стефанов Потребител

Ревизионен акт лихви и лихви банков кредит
 1. След приключване на ревизията за периода 2006-2009 год., неизплатените задължения към НАП за ДОО, здравно осигуряване и ДДС са 150 000 лв, както съм ги и декларирал. Начислиха ми лихва с лихвени листове към дата на ревизионния акт 30.06.2010г. - 55 000 лв (лихвите са за период 1.06.2007-3.06.2010 год.). Акта е влязъл в сила и не е обжалван.
  Мога ли да ги призная за разход за лихви в отчета за 2010 год и трябва ли да коригирам Данъчната декларация 2010 год? 

 2. Имам неплатени лихви към банка за 2010 год. по кредит, за 20 000 лв. Признал съм ги като разход.
  Трябва ли да ги коригирам в данъчната декларация за 2010 год.?Отговори

 • Здравейте,

  1. Можете да осчетоводите като текущ разход за 2010 г. въпросните лихви по неплатени в срок данъчни и осигурителни задължения. Тези суми обаче не се признават за данъчни цели и трябва да ги посочите в увеличение в ГДД.

  2. Коректно се осчетоводили разхода за неплатени банкови лихви. Този тип разходи по принцип се признават за данъчни цели (въпреки че не са изплатени), освен ако не попадате в режима на слаба капитализация.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->