Лора Константинова Лора Константинова Потребител

Задължение за регистрация по ЗДДСЗдравейте,неригистрирано по ЗДДС българско дружество подлежи ли на задължителна регистрация по ЗДДС при :

1. получаване на фактура за самолетен билет от унгарско дружество, регистрирано по ЗДДС

2. получена фактура за реклама в Гугъл от Гугъл Ирландия.Предварително благодаря.


Отговори

 • Здравейте,

  на регистрация по ЗДДС подлежи всяко ДЗЛ, което през периода е получило услуги от ЕС и трета страна, които са облагаеми и данъкът е изискуем от получателя.
  В общия случай, когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при:
  > доставка на газ чрез система за природен газ, разположена на територията на Европейския съюз, или чрез мрежа, свързана с такава система, доставка на електрическа енергия или на топлинна или хладилна енергия чрез топлофикационни или охладителни мрежи - когато получателят е регистрирано по този закон лице;
  > доставка на стоки, които се монтират или инсталират от или за сметка на доставчика - когато получателят е регистрирано по този закон лице и доставчикът е установен на територията на друга държава членка;
  > доставка на услуги - когато получателят е данъчно задължено лице по ЗДДС

  Обръщам внимание, че ДЗЛ подава заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък. За всички други доставки лицето няма право на ДК, то декларира само доставката на съответната услуга, по която той дължи ДДС.

  На база казаното по- горе, вие следва да се регистрирате на основание чл. 97а от ЗДДС.

  За справка:
  чл. 82, ал.2 от ЗДДС
  чл. 97а от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->