Задай въпрос тук
В. ЯНЕВА В. ЯНЕВА Потребител

БонусиЗдравейте , бих искала да попитам има ли законово ограничение за изплащане на бонуси във фирма , в смисъл ограничение за размера на бонусите към работни заплати и бонуси за управители по договор за управление и контрол .Може ли фирма да изплати бонуси да кажем над 10 000 лв. / по сметка / ? Благодаря предварително .


Отговори

 • Здравейте,

  На въпроса Ви не може да се отговори категорично.
  Отношенията между дружеството и неговите съдружници или служители за полагането на личен труд в дружеството се уреждат обичайно с договори, в които са разписани условията на заплащане на труда. Съгласно ЗДДФЛ доходите по ТД или ДУК се считат за доходи от трудови взаимоотношения. Не съществуват ограничения в размера на възнагражденията, които да Ви възпират от изплащане на бонуси в определен размер.
  Следва да имате предвид, че за данъчни цели, когато взаимоотношенията между съдружниците и дружеството, в което участват, се осъществяват при условия, които оказват влияние върху размера на данъчната основа и които се отличават от условията между несвързани лица, данъчната основа се определя и се облага с данък при условията, които биха възникнали за несвързани лица.
  Трябва да се има предвид и хипотезата за „скрито разпределение на печалбата, според която това са сумите, несвързани с осъществяваната от данъчно задълженото лице дейност или превишаващи обичайните пазарни нива, начислени, изплатени или разпределени под каквато и да е форма в полза на акционерите, съдружниците или свързани с тях лица, с изключение на дивидентите.
  Доколкото в запитването не е изяснена изцяло фактическата обстановка не може да се даде категоричен отговор дали при ревизия би възникнал проблем при разпределяне на бонуси в размер над 10 000лв. Ако те са изплатени на база ясно разписани правила за формиране на работна заплата или непревишаващи в пъти пазарните нива що се касае за бонуса на управителя, не би следвало да има проблем.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->