Надежда Каришева Надежда Каришева управление на човешките ресурси

признаване на разход за данъчни целиМагазин за мебели втора употреба,закупува същите от страни от Европейския съюз. Доставчиците са физически лица,т.е. не издават фактури. Достатъчно ли е да се сключи договор с лицето за покупката и ще се признае ли този договор от данъчните органи за разход. Фирмата не е регистрирана по ДДС.


Отговори

  • Здравейте,
    след като доставчиците са физически лица, няма как да издават фактури , защото не са данъчно задължени. Сключването на Договор за покупко - продажба, притежаващ всички необходими реквизити, е достатъчен разходооправдателен документ.

    Поздрави,
    Петя Лазарова
  • Благодаря,Ви,госпожо Лазарова! Какво се разбира под всички реквизити? Включва ли и нотариална заверка? Защото за един, примерно диван, за 350 евро е икономически неизгодно да се включва и нотариус.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->