Пийт  Зилк Пийт Зилк Потребител

дивидент и запорЗдравейте, имам следните питания. При запор на дръжествен дял на даден съдружник в ООД:

1. Изплатеният дивидент попада ли в обхвата на запора и ако бива изплатен трябва ли да се удържа от дивидента и превежда на институцията наложила запора? 2. Може ли да се изплаща дивидент само на определени съдружници и ако да, трябва ли да се спазва пропорцията от дадената сума т.е. ако имаме 9000 дивидент между трима съдружнци с равни делове, може да се изплати до 6000 на двамата или може цялата сума без значение от дяловото участие да се изплати само на 2-та?


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->