Sonia Todorova Sonia Todorova Потребител

Напускане по чл. 326 във връзака с чл. 220 и инвентаризацияПодавам заявление за напускане на 11.10.2017 г. на основание чл. 326, ал. 1 от КТ вр. чл. 220, ал. 1 от КТ, че прекратявам трудовия си договор, считано от 18.10.2017 г. срещу обезщетение в размер на брутното ми трудово възнаграждение за неспазения срок на предизвестието, което в трудовия договор е 1 мес. Тъй като съм МОЛ, на 12.10. е издадена заповед за цялостна инвентаризация на 16 и 17.10.2017 г. На 18.10. получавам заповед за прекратяване на ТД., считано от 20.10.2017 г. След известно време, на същата дата /18.10./ получавам заповед за отмяна на предходната заповед за прекратяване на ТД до окнчателното приключване на предаването на ДМА и още една заповед за удължаване срока на инвентаризацията до окончателното ѝ приключване /без фиксирана дата/.

Въпросите ми са няколко:

В сила ли е все още заявлението ми за напускане?

Ако договорът ми бъде прекратен преди изтичане на едномесечния срок за предизвестие, дължа ли някакво обезщетение? /имам в предвид, че предлагам обезщетение, ако договорът ми се прекрати на 18. След като това условие не е спазено, смятам, че предложението ми вече не е в сила. Така ли е?/

По кой член да настоявам да ми бъде прекратен договора?

Как тълкувате ситуацията?

Благодаря!


Отговори

 • Здравейте. За изясняване на казуса се налагат някои уточнения:
  1.Изцяло ли е завършена цитираната от Вас инвентаризация, има ли изготвен протокол, резултатите от същия какви са, връчен ли Ви е екземпляр от него? Има ли ново МОЛ или не ? Ако няма - защо ?
  2.Моля дословно да изпишете/най-добре да публикувате/ съдържанието на заповедта за прекратяване на договора.Какви обезщетения са вписани в нея - за Вас, за работодателя ?!
  3. След като сте МОЛ, какъв размер на предизвестието сте договорили с работодателя във Вашия трудов договор?
  4.Как е формулирана заповедта, с която се отменя уволнението Ви/прекратяването на ТД/.Какви са устните указания от работодателя или негов представител ?
  5.По силата на горните обстоятелства в момента Вие сте на работа? Или не ? Към дата 27.10. Вие работите ли и какво ?
  6.Работодателят е приел заявлението Ви за напускане и е предприел необходимите стъпки за това - заповед за прекратяване на ТД. По неясни засега причини е отменил решението си. Какво мислите/знаете за крайната дата на работата по предаването на материалните активи и МОЛ, защото това определя престоя Ви във фирмата?
  7.Фиктивно или не е връщането Ви във фирмата ?
  След уясняване на подробностите ще мога да съм конкретен за това, което следва да предприемете .

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->