Задай въпрос тук
Весела Георгиева Весела Георгиева Потребител

Обжалване по чл. 117 ал. 1 т.2 буква жНа основание чл.54г,ал.4 от КСО спирам производството по отпускане на парично обещетение за безработица. Мотив фирмата в която съм работела била в проверка. Искам да попитам чл.54г ал.4 какво означава и какво мога да направя зада си получа това което ми се полага.Благодаря ви !


Отговори

 • Здравейте.Текстът е от КСО:
  Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица
  Чл. 54г.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 спират с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.
  Предлагам да поискате от контролните органи информация за причините, поради което същите се спрели процедурата по отпускането на обезщетение за безработица! Проверка на Вашите документи или обща проверка във фирмата, в която сте работили? Нередовност в превеждане на осигурителни вноски!
  Трябва да има издаден документ за това!

  kazimirc4
 • Благодаря ви много !
 • Здравейте,

  В допълнение следва да отбележим, че в 14-дневен срок от получаване на разпореждането, може да го обжалвате пред ръководителя на съответното ТП на НОИ, чрез подаване на жалба на основание чл.117(1)2ж от КСО.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->