Весела Георгиева Весела Георгиева Потребител

Обжалване по чл. 117 ал. 1 т.2 буква ж



На основание чл.54г,ал.4 от КСО спирам производството по отпускане на парично обещетение за безработица. Мотив фирмата в която съм работела била в проверка. Искам да попитам чл.54г ал.4 какво означава и какво мога да направя зада си получа това което ми се полага.



Благодаря ви !


Отговори

 • Здравейте.Текстът е от КСО:
  Спиране изплащането на паричните обезщетения за безработица
  Чл. 54г.
  (4) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., доп. - ДВ, бр. 98 от 2015 г., в сила от 01.01.2016 г.) Длъжностните лица по чл. 54ж, ал. 1 спират с разпореждане производството по отпускането или изплащането на обезщетенията за безработица, когато са представени доказателства, които могат да доведат до издаване на разпореждане за отказ или прекратяване изплащането на обезщетението.
  Предлагам да поискате от контролните органи информация за причините, поради което същите се спрели процедурата по отпускането на обезщетение за безработица! Проверка на Вашите документи или обща проверка във фирмата, в която сте работили? Нередовност в превеждане на осигурителни вноски!
  Трябва да има издаден документ за това!

  kazimirc4
 • Благодаря ви много !
 • Здравейте,

  В допълнение следва да отбележим, че в 14-дневен срок от получаване на разпореждането, може да го обжалвате пред ръководителя на съответното ТП на НОИ, чрез подаване на жалба на основание чл.117(1)2ж от КСО.

  Поздрави,
  Николай Иванов
 • Здравейте!
  Тъй като съм в същата позиция ме интересува колко време отнема осъществяването на въпросната проверка? Би трябвало да имат срок, в който да я осъществят! И би ли помогнало и забързало нещата подаването на жалбата.
  Благодаря!
 • Само че като не гледаме КСО, а само Регламента, защо се спира производството на основание чл. 54 от КСО, гледат се и двете неща, не само р-та, иска се да отговаряш на условията по КСО. Аз също се интересувам защо няма такъв срок, би било редно ако е специализирано становище да е не повече от месец, а не както ми твърдят "експертите " от НОИ,че видиш ли , между 5-7 месеца като своевременно след 6 месец ще им изпратят нов "месаж" с обратна разписка. Само да добавим,че сме в 21 век, би било редно институциите да работят по електронна поща с криптирани връзки, а не да се връщаме в ерата на пощенските гълъби. В страна като Великобритания писма от типа с обратна разписка няма , с които държавните служби да работят с гражданите. Документи,писма,разплащателни карти и прочее пристига по поща без обратна разписка. Какво се случва след обжалване и как е редно да се процедира?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->