Мария Мария Мария Мария Потребител

Данъчно третиране на рентаЕТ, с предмет на дейност селско стопанство, регистриран земеделски производител. Собственикът на ЕТ има лична земя, която се обработва с договор за наем на земеделска земя от ЕТ.


Въпрос: Какво е данъчното третиране на разходите за рента, начислени за личната земя на собственика на ЕТ?Отговори

 • Здравейте,

  Ако правилно съм разбрал Вашето изложение, то съществува наемен договор, сключен между ЕТ и физическото лице, собственик на същото ЕТ. Считам, че това е юридически невалиден договор, тъй като ЕТ и собственикът му са едно и също лице. Разбира се ЕТ може да ползва тази земя за целите на дейността си, но не е правилно да се отчитат разходи за рента и подобни разходи, разбира се, няма да се признаят за данъчни цели в ЕТ.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Благодаря Ви!
  Но договора е валиден, поне според ОбСЗемеделие, където е деклариран с декларация по чл.70 от ППЗСПЗЗ и според указанията на същата ОбСЗ. Според същите тези указания като собствена се третира единствено земята, която е изрично на ЕТ и се декларира по чл.69 от същия правилник.
  От всичко това настъпи и моето тотално объркване по отношение на данъчното третиране.
  Спорна и успешна седмица!
  Мария
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->