Велика  Канатова Велика Канатова счетоводител

погасяване на задължения към НАП по давностЗдравейте, мога ли сега да подам искане за погасяване на задължения на физическо лице, за които е изтекъл петгодишния давностен срок.

Благодаря!


Отговори

Свързани документи с КСО

-->