Гергина Попова Гергина Попова счетоводител

ЛизингЗдравейте, фирма сключва договор за финансов лизинг с остатъчна стойност, условно придобиване, стойност на целият лизинг 160 000лв., 5 години и остатъчна стойност 50 000лв.Вие как бихте разгледали този лизинг като чист финансов лизинг - завеждане на актива, начисляване на амортизация или оперативен като наем на актив.Четох доста и съвсем се обърках, благодаря предварително.


Отговори

 • Здравейте,

  Класификацията на лизинговите договори зависи основно от степента, до която рисковете и изгодите от собствеността на актива се прехвърлят върху лизингополучателя. Което означава, че даден лизингов договор се класифицира като финансов лизинг, ако с него всички рискове и изгоди от собствеността върху актива по същество се прехвърлят на лизингополучателя.

  За справка: Международен счетоводен стандарт (МСС) 17 - Лизинг или НСС 17 - Лизинг.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  С уважение,
  Мануела Чонкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->