radoslav makarski radoslav makarski s4etovoditel

Ваучери за хранаЗдравейте! Въпросът ми е отностно ваучерите за храна. Понеже е социален разход и трябва всички служители да го получават това важи за работниците само на основен трудов договор или и на допълнителен?


Отговори

 • Здравейте,

  в запитването не е посочено, но при настоящиия отговор приемам, че дружеството като работодател и данъчно задължено по ЗКПО лице изпълнява условията, поставени в чл. 209, ал. 1 и § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. Изпълнението на тези условия е достатъчно основание за освобождаване от данък на социалните разходи под формата на ваучери за храна до 60 лв. месечно за всяко наето лице. Казано с други думи, изискванията относно предоставянето на ваучери за храна следва да се спазват от всеки един работодател самостоятелно, защото всеки един от работодателите е самостоятелно данъчно задължено лице и разходите, които той понася във връзка с предоставянето на ваучери за храна са негови разходи и по никакъв начин не може да бъдат обвързани с разходите, които понася друг работодател на съответното физическо лице.

  Във връзка с гореизложеното се налага извода, че ако всеки един от работодателите изпълнява изискванията на ЗКПО, не следва да облага с данък върху разходите социалните разходи под формата на ваучери за храна до 60 лв. месечно за всяко наето лице, независимо от обстоятелството, че дадено физическо лице, което работи при повече от един работодател, ще получи ваучери за храна на стойност над 60 лв. месечно.

  За справка:
  чл. 204 от ЗКПО
  чл. 209 от ЗКПО
  §1, т. 34 от ДР на ЗКПО
  чл. 24 от ЗДДФЛ
  Писмо на НАП № 96-00-360 от 14.08.2013 г. (Дирекция ОДОП)

  Моля,

  имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  С. Колев
 • От горепосоченото разбирам,че трябва да се дадат и ваучери и на работниците на допълнителен трудов договор,а не само на тези на основен
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->