Задай въпрос тук
Десислава  Христова Десислава Христова фирма счетоводител

Продажби от земеделски производител през онлайн магазин на ЕТЗдравейте,

физическо лице е регистрирано като земеделски производител. Същото физическо лице има регистриран ЕТ, който извършва патентна дейност, несвързана с дейността му като земеделски производител. Предстои отваряне на онлайн магазин за хранителни стоки, регистриран на ЕТ, от където ще се продават както продукти на трети лица, така и собствената продукция на земеделският производител. Въпросите, за които имам колебания са :

1. Как да се документира прехвърлянето на собствената земеделска продукция от физическото лице- ЗП към фирмата - ЕТ на същото физическо лице ? Само с протокол за предаване на стоката ле следва да бъде, предвид това , че от двете стани стои едно и също лице, но в различно качество.

2. Правилно ли би било при продажбата през онлайн магазина да се издава касова бележка и фактура от името на ЕТ - титуляр на магазина.

3. Правилно ли би било оборота от продажби на собствената продукция през онлайн магазина да се счита за облагам оборот на земеделският производител и да се облага по реда на чл.29, ал.1, т.1 от ЗДДФЛ със 60% признати разходи, като в същото време се приспадне от общият оборот на продажбите от магазина. Разликата т.е. оборота от продажбите на закупена от трети лица продукция формира приходите от продажби на ЕТ.

4. Оборотът за регистрация по ЗДДС следва да е общият оборот от трите дейности - като ЗП, като ЕТ - облагани по реда на ЗДДФЛ и ЗКПО и оборота от патентната дейност. След регистрация по ЗДДС, предполагам регистрацията ще бъде по ЕИК на едноличният търговец - зеведелският производител при продажба фактура от чие име ще издава и какви реквизити трябва да посочва - ЕГН и ДДС№(с БУЛСТАТ на ЕТ) или направо от името на ЕТ?

Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->