РИЛКА ПОПОВА РИЛКА ПОПОВА СЧЕТОВОДИТЕЛ

осчетоводяване на дарениеУправителят на ЕТ е починал през април 2017 год.. Тримата наследници решават да дарят ЕТ на единия от тях, който си регистрира ЕООД.ЕТ има само наличност в касата, загуба за 2017 год. и неразпределена печалба.Какви счетоводни операции следва да се съставят при двете фирми.Благодаря Ви предварително !

Отговори

  • Здравейте,

    Доколкото разбирам от казуса, ЕТ-то спира да съществива като правен субект след като е дарено на друго юридическо лице ЕООД. В този случай се отчита заприхождаване на парични средства и отчитане на приход в ЕООД-то.
    Дарението трябва да се декларира в общината по седалище на ЕООД-то. Във вашият случай понеже дарението е от роднина по права линия, то няма да бъде обложено по ЗМДТ. Приходът от дарението подлежи на данъчно облагане съгласно ЗКПО.

    Поздрави,
    Васил байнашев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->