Дим. Сто. Дим. Сто. Потребител

Данъчна ставка за туроператорС каква ставка се облагат извършените от туроператор доставки от 01.04.2011г - с 20% ли?Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->