анета лазарова анета лазарова Потребител

Напускане на работа в края на изпитателния срокКрая на изпитателния срок ми свършва след дни. Искам да напускам тази работа Въпроса ми е дали моят рабододател може да ме задържи с месец предизвестие?


Отговори

 • Здравейте,

  В Чл. 71 ал.1 от КТ е посочено, че до изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
  В по-голямата част от случаите клаузата с изпитване е в полза на работодателя, но няма законова пречка да се облагодетелства работника, при което в уговорения период последният ще има право едностранно да прекрати договора без предизвестие без от това да настъпят вреди за него. Възможно е това право да бъде отредено и на двете страни в определения за изпитване срок.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->