Задай въпрос тук
виолета маркова виолета маркова медицинска сестра

съкращение по чл.328,ал 1 т.3

Иимам още един въпрос,свързан с неявяването на работа.Тъй като имам устно обещани 5 дни компенсация от филрмата,а аз съм ползвала само 3,след което ми тече вече предизвестие за съкращение,но аз искам да си взема остатъка от тези компенсации,които не са декларирани никъде освен м/у мен и шефа ми.Ми сълта ми е колко дни мога да отсъствам от работа без да съм пускала платен/неплатен отпуск и без болничен и има ли и каква може да бъде санкцията от страна на фирмата към мен,в случая че съм и в предизвестие за съкращение?Отговори

 • Здравейте,

  В Кодекса на труда се предвижда, че работодателят може да прекрати трудовия договор с предизвестие поради намаляване на обема на работата. Според характера на дейността на предприятието намаляването на обема на работата може да се изрази по различен начин – намаляване на произвежданата продукция, намаляване на продажбите, намаляване на предлаганите от предприятието услуги и пр. За да бъде намаляването на обема на работата основание за прекратяване на трудовия договор, то трябва да отговаря на определени условия.
  В Кодекса на труда (КТ) няма дефиниция на термина самоотлъчка, под това на практика се разбира хипотеза, при която работник или служител не се явява на работа, без да има уважителни причини за това. Подобни хипотези са посочени като възможни нарушения на трудовата дисциплина, при които работодателят може да наложи на служителя дисциплинарни наказания. Според чл. 190 от КТ, ако работник или служител не се яви на работа в течение на два последователни работни дни, работодателят може да му наложи дисциплинарно наказание уволнение.
  В Кодекса на труда са изброени различни видове нарушения на трудовата дисциплина, които могат да доведат до налагане на дисциплинарно наказание на служителя.
  Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства. Когато работодателят предварително не е изслушал работника или служителя или не е приел писмените му обяснения, съдът отменя дисциплинарното наказание, без да разглежда спора по същество. Разпоредбите на предходната алинея не се прилагат, когато обясненията на работника или служителя не са били изслушани или дадени по негова вина.

  За справка: чл. 328, ал.1, т.3; чл. 187, чл. 190 и чл. 193 от Кодекса на труда

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Димона Стоянова

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->