Мария Стойчева Мария Стойчева Потребител

Деклариране на субсидии от земеделски производител 2010Субсидията доход ли е за земеделския производител? Ако е доход на какво основание? В кое приложение и коя част от ГДД (Годишната данъчна декларация) се декларира?

Отговори

 • Здравейте,

  Бих искал да Ви помоля за конкретика по казуса. Въпросните земеделски субсидии са по принцип облагаем доход, но как точно се декларира това зависи от качеството, в което извършвате земеделска дейност (ФЛ без ЕТ, ЕТ, ЮЛ), както и от конкретния вид субсидия.

  Тъй като на настоящия сайт има няколко въпроса по тази тема, в които също липсва достатъчно конкретика, бих искал да обърна внимание, че нашите възможности за отговор зависят изцяло от информацията в отправените въпроси.

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • Става въпрос за ЗП - ФЛ което не е едноличен търговец . Получило е Субсидия и национални доплащания по СЕПП. - за обработка на площи.
  Интерес за мен представлават тълкуванията на специалисти относно това дали субсидията е въобще доход защото в ЗДДФЛ никъде не намерих такова определение. Ако изхождаме от това с каква цел се предоставя субсидията, не е ли по редно тя да се третира като вид помощ за производителите. Помощите не са доход и не подлежат на облагане.

  Благодаря!
 • Здравейте,

  По смисъла на ЗДДФЛ всички доходи, получени от физическите лица, са облагаеми с изключение на изрично посочените в закона необлагаеми доходи. Именно защото земеделските субсидии не са сред изброените в ЗДДФЛ необлагаеми доходи, те представляват облагаем доход. Субсидията е доход от упражняваната дейност като земеделски производител. Това се потвърждава и от наскоро приетите промени в ЗДДФЛ, в чиито Преходни и Заключителни разпоредби се визират земеделските субсидии.

  По отношение на приложенията в ГДД - имате две възможности за деклариране на доходите си за 2010 г.:
  - Приложение 3 - с ползване на 60% нормативно признати разходи или
  - Приложение 2 - с ползване на реално понесените разходи за дейността

  Поздрави,
  Пламен Донев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->