Петко Присадашки Петко Присадашки автотехника

Трудово право преназмначениеЗдравейте,

Бях преназначен на нова длъжност по чл.119 във връзка с чл.67,ал.1,т.1 и чл.70 поради заболяване с телково решение 34%. Сега 8 месеца по-късно искат да ме освободят имат ли основание за това.


Отговори

 • Здравейте. Според Чл. 333. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 1999 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай:
  1....
  2. трудоустроен работник или служител;
  Следете основанията, на които искат да Ви уволнят?!

  kazimirc4
 • Здравейте,

  По вашите данни които сте написали сте отново в срок на изпитване за новата длъжност! Ако през това време сте били в болничен или някакъв вид отпуск, срока за изпитване се удължава и дните в подобен тип отсъствие от работа не се взимат предвид!
  Работодателя е в правото си да ви освободи в срока на изпитване за новата длъжност,който срок се удължава, когато ползвате друг вид отсъствие от работния процес!


  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • Имайте предвид, че посочената от колегата разпоредба касае конкретни правила извън обхвата на чл.70 в ср
  ок на изпитване в която ситуация сте вие!

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави
  Адриана Ноева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->