MAYA KOLEVA MAYA KOLEVA Потребител

Прекратяване на ТД поради затваряне на обект?Здравейте! Касае се за ТД на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70 със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Срок за предизвестие при прекратяване на ТД - 30 дни, еднакъв и за двете страни.

От 02.01.2018 г. затварят обекта в който работя. Трябва ли да имам писмено предизвестие за прекратяване 30 дни преди датата и по какъв член? От офиса на фирмата ми казаха, че ще получа прекратяване на ТД "от днес за утре" по взаимно съгласие, понеже имам точно 5 месеца работени и договорът бил срочен.


Отговори

 • Здравейте. Няма как до получите заповед за прекратяване на трудовия договор с фирмата по взаимно съгласие, след като не сте изявили такова! - Чл. 325. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишен текст на чл. 325 - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие:
  1. по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието;
  Според основанието на сключване на договора-чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70, основание за прекратяване на същия е чл.71,ал.1 от КТ -До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие.
  Работодателят Ви дължи обезщетение за неползвание полагащ се платен годишен отпуск. Впрочем важен въпрос е - от коя дата сте сключили трудовия си договор. Защото ако са изминали 6-те месеца за изпитване, договорът вече е безсрочен, което означава съвсем друг начин на прекратяване с полагащи се обезщетения ?! Много внимателно огледайте това и ако срокът е минал-напишете във форума ! Ще ви посъветвам как да постъпите. Става въпрос за доста пари.
 • Здравейте,
  От зададения от вас въпрос става ясно, че договорът е сключен на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ във връзка с чл.70 със срок за изпитване 6 месеца в полза на работодателя. Става ясно още, че имате 5 месеца отработени при вашия работодател. В този смисъл вие все още сте в срок на изпитване и работодателят може да прекрати договора ви по всяко време без да ви дължи предизвестие. Ще ви дължи единствено обезщетение за наизползван платен годишен отпуск, ако имате натръпан такъв.
  Поздрави,
  Нина Стоева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->