Марин Марков Марин Марков Потребител

Осчетоводяване на субсидииИнвалид съм, регистриран ЕТ. Спечелих и усвоих субсидия по програма, които съм разходвал по предназначение - за закупуване на оборудване, но фирмата не е работила и няма приход от стопанска дейност.


Как да го декларирам в декларация по ЗДДФЛ?


Благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    Доколкото субсидията, за която споменавате, е свързана с придобиването на дълготраен актив, тя не подлежи на облагане в пълния й размер в годината на получаването й. Бъдещото облагане по ЗДДФЛ се базира на отчитаните от Вас счетоводни приходи, свързани със субсидията. Принципното правило е да отчитате приходи пропорционално на отчитаните в ЕТ разходи за амортизация на оборудването, чието закупуване е било финансирано. На практика това означа, че ако субсидията е покрила половината цена на оборудването, то за съответната година трябва да отчетете приход от субсидията в размер на половината от счетоводните амортизации.

    На конкретния Ви въпрос - ефектът от получената субсидия намира счетоводно отражение в отчетите на Вашето ЕТ и съответно се декларира в приложението към годишната декларация по ЗДДФЛ за доходи от дейност като ЕТ (Приложение 2).

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->