Мария Илиева Мария Илиева счетоводител

Преоценка на валутаВ края на всеки месец правя преоценка на валутата. Правилно ли работя?Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно НСС 21, периодичността на текущата оценка на позициите в чуждестранна валута се определя от предприятието. Тя задължително се извършва към датата на всяко съставяне на финансов отчет.

  Курсови разлики се отчитат, когато:
  а) настъпи промяна във валутния курс между датата на сделката и датата на разплащането по парични позиции, възникнали по сделка в чуждестранна валута;
  б) към датата на финансовия отчет паричните позиции се оценяват по валутен курс, различен от този, по който са били счетоводно отразени.


  Както сама виждате, няма изискване в стандарта оценката да се прави помесечно, освен когато изготвяте междинни финансови отчети.

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->