Ивелина Иванова Ивелина Иванова счетоводител

Фактура за бонус оборотЗдравейте,

как се осчетоводява фактура за бонус обороти и къде в ЗДДС има информация за този вид приходи?Отговори

 • Здравейте,

  Не разбирам с точност какво различно има в този вид приход и по какъв начин очаквате да е регламентиран в ЗДДС.
  Отчетете си прихода както останалите ваши приходи.

  Поздрави,
  Васко
 • Фирмата се занимава с търговия на стоки. Досега има отчитани приходи единствено от продажба на стоки по сметка 702.Въпросът ми е е, по коя приходна сметка следва да се отчитат такива приходи от "БОНУС ОБОРОТ"?
 • Здравейте,

  Отчитането на бонус оборота се отразява пряко върху това как изглежда обобщената финансова информация от търговската дейност по отделни сделки. За мен е водещо дали при реализиране на сделките търговците са залагали предварително бонусите при калкулиране на печалбата в някаква степен или изцяло.

  Бонус оборотът е формиран на база на договор при достигане на определен обем продажби или други условия. Добре би било, по възможност на вашата счетоводна програма, този бонус да се отрази върху намаляване на стойността на доставените стоки, предназначени за продажба. По този начин ако се разглежда конкретната сделка - ще се вижда реалния резултат от нея. Ако изберете този подход - от конкретна сделка ще личи реалната печалба.

  Ако не е възможно да ги отразите по конкретните сделки (в стойността на артикулите), което дава най - добра представа, то тогава няма проблем да ги отнесете по 702-ра, тъй като това е приход точно от продажба на стоки. Винаги можете да създадете аналитично ниво за тези бонуси, за да можете лесно да ги анализирате и сравнявате с тези, получени през други периоди. Ако изберете този подход - няма да е различимо от кои сделки идва тази печалба.

  Всичко зависи от организацията на счетоводството на конкретната фирма и възможностите на счетоводната програма. Винаги трябва да се стремите да спазвате принципа за съпоставимост на приходите и разходите, т.е. добре е да има проследяемост на информацията по отделни сделки и то да е максимално подробно и конкретно.

  Поздрави,
  Плами
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->