Vencislav Kunchev Vencislav Kunchev Потребител

Отказ за отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСО" На основание чл. 54ж, ал.1 и във връзка с чл. 54а,ал.1 , т.3 от КСО

Отказвам отпускане на парично обезщетение за безработица по чл. 54а от КСОМотиви : Към датата на подаване на заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица от 13.10.2017 г. лицето е упражнявало трудова дейност по законодателството на друга държава. С получения формуляр Е 301 ,издаден от компетентната институция на Австрия е потвърден период на осигурена заетост от 30.06.2017 до 14.10.2017 (вкл.)

Разпореждането може да се обжалва по реда на чл. 117,ал.1, т.2 ,б , б от КСО .... "

Последният ми работен ден в Австрия беше 09.10.2017г. Прибрах се в България на 11.10.2017 и на 13.10.2017 се регистрирах в бюрото по труда и подадох ззаявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в НОИ. Днес получих писмо от НОИ , което е цитирано по-горе. Оказва се,че съм осигуряван до 14.10.2017г.в Австрия, въпреки че последният ми работен ден беше 09.10.2017г. След телефонен разговор с бившия ми работодател ми стана ясно, че тази разлика от 5 дни е платената ми отпуска. Аз не бях наясно с този факт, който се оказа и причина да ми бъде отказано обезщетението, защото излиза, че на датата на кандидатстването ми съм бил все още назначен на работа.

Ще обжалвам решението и Ви моля за съвет какви доводи мога да представя в моя полза. Имам документ от Австрия, който доказва ,че съм работил от от 30.06.2017 до 09.10.2017 . Благодаря!


Отговори

Свързани документи с КСО

-->