Задай въпрос тук
Mishel Mishel Потребител

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ SasiSasiПрофил18.04.2017 19:11

Въпросът ми е: Може ли този регламент (РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 883/2004 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ и по конкретно чл.62) да променя регламентираното в (чл. 54б, ал.1 КСО)

Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването.

Вместо 24 месеца да бъде друг периода


Отговори

Свързани документи с КСО

-->