Тереза Димитрова Тереза Димитрова Потребител

Годишна данъчна декларация по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010Моля да ми отговорите в коя таблица на Приложение 3 от ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2010 год. да се впише дохода от продажба на краве мляко. Дохода е на регистриран земеделски производител със земя и животни.Отговори

  • Здравейте,

    След като става въпрос за регистриран земеделски производител, считам, че следва да декларирате дохода в Таблица 1 към Приложение 3 и съответно да ползвате 60% нормативно признати разходи за дейността.

    Поздрави,
    Пламен Донев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->