vania dimitrova vania dimitrova Потребител

Формиране на данъчен финансов резултат в ГДД по чл.92 по ЗКПОЗдравейте,
Моля за съвет по два въпроса:

1. През м. юли 2017 г. фирмата реши да продаде цялото количество от даден вид стока по по-ниска цена от доставната цена с цел бързо да се освободи място в склада за нов вид стока. Така нетната реализируема стойност е по-висока от отчетната стойност. Разликата е осчетоводена като текущ разход на фирмата. Тази разлика трябва ли да участва във формирането на данъчния финансов резултат в увеличение в ГДД по чл. 92 от ЗКПО след като впоследствие повече не зареди от същия вид стока и към 31.12.2017 г. няма наличност?

2. Фирмата през 2017 г. сключи договор с кредитна фирма за заем. През годината плати една част от неустоиките за забавено плащане, останалите са неплатени към 31.12.2017 г. Според ТЗ този договор за кредит не е търговска сделка. Тези неустойки като разходи смятат ли се за непризнати за данъчни цели по чл. 26 от ЗКПО и следователно дали се включват в увеличение в ГДД по чл. 92?

Предварително благодаря!Отговори

  • Здравейте,

    1. Щом към края на годината нямате наличност от съответната стока разходът е данъчно признат /за справка чл. 35 от ЗКПО/

    2. В чл. 26 от ЗКПО са визирани лихви и неустойки начислени от държавата във връзка с нарушени нормативни актове и просрочия на публични задължения. Търговските сделки, при които може да има начислени лихви и неустойки не попадат в разпоредбата на чл. 26 от ЗКПО и с тях не увеличавате счетоводния финансов резултат.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->