Славка Стоилова Славка Стоилова счетоводител

Определяне ликвидационен, дружествен дял на починал съдружник в ООДКакви счетоводни записи /операции/ трябва да се вземат /осчетоводят/ , за де се изчисли правилно дружественият или ликвидационен дял на починал съдружник?Отговори

  • Здравейте,

    За изчисляването на ликвидационния дял не е необходимо да се вземат счетоводни записвания. Това, което трябва да направите, е след като са удовлетворени всички кредитори и след като са събрани всички вземания е да изчислите полагащите се пари на съдружника, съизмерими с неговото участие в капитала на дружеството.

    Поздрави,
    Димитър Пашов
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->