Neli Tsoneva Neli Tsoneva Потребител

ГДД чл.92 на ЮЛНЦ без стопанска дейностСъгласно нормативната уредба за 2018 г. ЮЛНЦ, които не са осъществявали сделки по Търговския закон (нямат стопанска дейност), нямат социални разходи и задължения за данък върху разходите по чл.204 трябва ли да подават ГДД по чл.92?Отговори

  • Здравейте,

    ЮЛНЦ, които не извършват никаква стопанска дейност, не са данъчно задължени лица по ЗКПО и съответно нямат задължение за подаване ГДД.

    Поздрави,
    Вера Русинова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->