Mishel Mishel Потребител

Лихви по банков кредитДружество е сключило договор за банков кредит, по който поръчител е собственик,му ,който е поел задължение за солидарна отговорност също така солидарен длъжник е и друга негова фирма заедно с кредитополучателя При тези обстоятелства следва ли да се приложи регулиране на слабата капитализация спрямо разходите за лихви по реда на чл. 43 от ЗКПО

Въпросът е продиктуван от това, че към настоящия момент кредитополучателят обслужва изцяло кредита, съответно клаузата за солидарна отговорност на собственика не е задействана.


Отговори

  • Здравейте,

    Според посочения от Вас чл.43 в ЗКПО, следва да се приложи режимът на слаба капитализация, поради факта, че кредитът е обезпечен. Практиката, обаче, показва, че ВАС, при такива случаи е вземал решение, че не попада в този режим, т.е. би следвало всеки случай да се разглежда индивидуално.
    Според мен, ако при Вас, кредитополучателят на 100% обслужва сам задължението, не би следвало да прилагате режима на слаба капитализация.

    Поздрави,
    Кристина Кондратюк
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->