Задай въпрос тук
Mariana Krumova Mariana Krumova икономист

Осигурителни вноски на управител, назначен на трудов договор



Управителят на ООД и ЮЛНЦ, което няма дейност от средата на 2017 г., но не е декларирало прекратяване на дейността, до 28.02.2017 г. е на трудов договор в ЮЛНЦ, а от 01.03.2017 г. в ООД. И в двете дружества е осигуряван на максималния осигурителен доход - 2600.00 лв. /в едното до 01.03., а в другото от тази дата/. На 08.12.2017 г. е опериран и излиза в болнични, които продължават и до момента. Освен здравни осигуровки от осигурител, дължими от ООД, трябва ли да се внасят осигурителни вноски като самоосигуряващо се лице за ООД и ЮЛНЦ, въпреки, че е във временна нетрудоспособност. До датата на операцията не е внасял като само-

осигуряващ се в ЮНЛЦ, тъй като беше осигурен макс.осиг.доход в ООД.

Благодаря Ви и успешен ден!


Отговори

Свързани документи с КСО

-->