Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Неподаден ГФОПрез 2014г не е вписан ГФО на малко предприятие поради липса на декларация. Срока за подаване на тази декларация е минал отдавна. Следва ли сега да се подаде ГФО за 2014 година за да се впише в Агенцията по вписванията и ще има ли санкция?Отговори

 • Здравейте,
  съгласно чл. 38, ал. 2 от Закона за счетоводството "Когато финансовият отчет първоначално е заявен за публикуване в срока по ал. 1 и е постановен отказ за публикуване по чл. 22, ал. 5 от Закона за търговския регистър и в 14-дневен срок от влизането му в сила е подадено повторно заявление за публикуване, се смята, че финансовият отчет е подаден в срок."

  Вижте на коя дата е постановен отказ за публикуване на отчета и вижте дали се вписвате в предвидения 14-дневен срок, за да го подадете отново без да подлежите на санкция.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски

 • Отказа е поставен на 08,10,2016г
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗС

-->