Задай въпрос тук
Пенка Недялкова Пенка Недялкова Потребител

Декларация ДДФЛ1.През 2017 съм получавала доходи от трудово правоотношение и необлагаем доход по чл.13, ал.1, т.1 а. Ще трябва ли да подавам Годишна Данъчна Декларация?

2. Колега получава доходи по трудов договор и необлагаем доход по чл. 13,ал.1, т. 24 - над 5 000 лв, които платеца декларира в справка по чл.73 ДДФЛ. Той трябва ли да декларира?Отговори

 • Здравейте,

  щом през годината сте получавали единствено доходи от трудови правоотношения и ако предположим, че работодателят ви към 31.12.2017г. е преизчислил дохода ви и на друго основание сте получили доход от продажба на недвижим имот, който доход попада в хипотезата на чл. 13, ал.1, т.1, б. "а" от ЗДДФЛ, за вас НЕ възниква основание за подаване на ГДД за 2017г.
  Единствено по Ваше желание, ако вие решите, че искате да декларирате, че сте получили необлагаем доход, следва да подадете ГДД с попълнено приложение №13 (Образец 2013), като данните от това приложение не участват при формирането на облагаемия Ви доход за 2017г.
  Колкото до въпроса, свързан с Вашия колега, принципът е същият, т.е. декларира го, само ако желае, като този доход не участва при определяне на общата годишна данъчна основа.
  Не следва да се обвързва задължението на платеца на доходи, вкл. необлагаеми, със задължението на получателя на съответния доход за декларирането им, т.е. едното не води до другото.

  За справка:
  чл. 13, ал.1, т.1, б. "а" от ЗДДФЛ
  чл. 13, ал.1, т.24 от ЗДДФЛ
  чл. 50а от ЗДДФЛ
  чл. 73 от ЗДДФЛ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->