Anna Veleva Anna Veleva Потребител

Освобождаване на работник



Работник е подал молба за напускане, в която е написал, че ако молбата му не бъде удовлетворена, да се счита за предизвестие. Работодателят не приема молбата, не е отговорил в 7-дневния срок. Работникът спира да идва на работа преди да е изтекъл 30-дневния срок на предизвестието.

Как се процедира в такива случаи? Кога и по кой член трябва да се прекрати трудовия договор?



Отговори

 • Здравейте,
  с отправяне на предизвестие за напускане, трудовото правоотношение се счита за прекратено от момента, в който предвиденият в трудовия договор срок за предизвестие изтече. В случай, че служителят напусне без да спази срока за предизвестие, дължи обезщетение в полза на работодателя за неспазения срок на предизвестието. За да е налице тази хипотеза, служителят трябва да заяви в молбата си за напускане, че напуска веднага.

  Считам, че настоящия случай е различен. Не е налице неспазване на предизвестието от страна на служителя, тъй като същият е заявил, че ако не му бъде удовлетворена молбата за прекратяване по взаимно съгласие, то същата молба се счита за предизвестие. Тоест в този период между служителя и работодателя има валидно трудово правоотношение и служителят е длъжен да се явява на работа, докато изтече срокът на предизвестието.

  С оглед на гореизложеното считам, че служителят е в самоотлъчна - неявяване на работа в течение на два последователни работни дни. Тези му действия представляват тежко нарушение на трудовата дисциплина и считам, че на същия следва да бъде наложено дисциплинарно наказание "Уволнение".

  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • Благодаря за компетентния и бърз отговор!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->