Петър Димитров Петър Димитров Строителен инженер

Задължение за подаване на ГФО от ООД в ликвидацияДружество "ДИКОМП" ООД, на което бях съуправител (заедно и поотделно с другия съуправител) е с прекратена търговска дейност от 19.07.2017 год, като в периода на съществуването си никога не е имало дейност и е подавало "нулеви" ГФО.

От 22.02.2018 год. дружеството е заличен търговец.

Имам следните въпроси, на които моля да ми отговорите:

1. Трябва ли да подавам, и ако трябва какви, документи/ГФО за 2017 год. и 2018 год?

2. Имам ли някакви задължения/права относно размера на капитала на дружеството - 5 000 лв?Предварително Ви Благодаря!

Поздрави!Петър Димитров,

GSM: +359 888 55 16 11


Отговори

 • Здравейте,

  С цел да се намали административната тежест за предприятия, които не са осъществявали дейност през изминалата финансова година, бяха направени няколко съществени изменения в законодателството, които са в сила от 01.01.2018 г. Отпада подаването на:
  Годишна данъчна декларация;
  Годишен отчет за дейността;
  Годишен финансов отчет.
  Предприятията, които не са осъществявали дейност по смисъла на Закона за счетоводството са освободени да не публикуват годишен финансов отчет, но те трябва да декларират това обстоятелство с декларация в свободен текст, която се публикува в търговския регистър до 31 март 2018 година. Такси за тази декларация не се дължат.
  Важен момент е, че предприятията без дейност, които са освободени да публикуват годишния си финансов отчет, не са освободени от неговото съставяне.
  Щом предприятието не е осъществявало дейност по смисъла на Закона за счетоводството, то трябва да се попълни декларация (Приложение №11), с която да декларира това, и да я подаде в ИС „Бизнес статистика“, на е-mail адрес (подписана, подпечатана и сканирана) или в съответните териториални структури на НСИ на хартиен носител.

  Справка за нормативната уредба, приложима за този казус, може да направите в чл. 158 от Закона за корпоративното подоходно облагане, както и в СС 13 Отчитане при ликвидация и несъстоятелност.

  Поздрави,
  Кристина Кондратюк

 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->