Ивелина Милева Ивелина Милева Финансов контрол

Съкращаване на основание по чл. 328, ал.1, т.2Здравейте,Бихте ли могли да ми дадете актуална информация с днешна дата, относно обезщетенията от страна на държавата при прекратяване на правоотношението по чл. 328, ал.1, т.2?

Благодаря Ви предварително за предоставената информация!

Ивелина Милева


Отговори

 • Здравейте.
  Правото на паричното обезщетение за безработица на лицата, чието осигуряване е прекратено преди 1 януари 2018 г., се определя както следва:
  Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд „Безработица“ най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването
  Дневното парично обезщетение за безработица е в размер 60 на сто от среднодневното възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими вноски за фонд “Безработица” за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, и не може да бъде по-малко от минималния и по-голямо от максималния дневен размер на обезщетението за безработица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за всяка календарна година. Определените за 2018 г. минимален и максимален размер на обезщетението са съответно 9,00 лв. и 74,29 лв.
  Месечният размер на паричното обезщетение за безработица се определя, като полученият дневен размер се умножи по броя на работните дни в месеца, за който се отнася.
  Продължителността на изплащане на обезщетението e според чл. 54в КСО.

  kazimirc4
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->