Mishel Mishel Потребител

Давност при договор за заемПогасителната давност при договор за заем започва да тече от изтичане на срока за погасяване на заема. /ЗДД/

Според мен заем, се предоставя за срок от 5 години, считано от датата на подписване на договора за заем, която е 01. 02.2012г.На 01. 02.2017г.е срока на заема тогава тои става изискуем и от тази дата започва да тече петгодишната погасителна давност.т.е ако до 2022г. Не бъде върнат заема подлежи на отписване през 2022г.Правилно ли е според вас?


Отговори

 • Здравейте,

  размишленията Ви са правилни, давността започва да тече от момента, в който вземането (Вашето задължение) е станало изискуемо, т.е. 01.02.2017г. След изтичане на 5- годишната давност, ако не отпишете задължението и не отчетете счетоводен приход, то тогава за данъчни цели сте длъжни да преобразувате с размера на главницата по заема.
  Обръщам внимание, че ако заемът е предоставен от ФЛ и всяка година начислявате лихви по него, то с размера на начислената лихва следва да преобразувате счет. финансов резултат, тъй като това е доход на местно ФЛ, който е начислен, но неизплатен към края на годината.

  За справка:
  чл. 42 от ЗКПО
  чл. 46 от ЗКПО
  чл. 114 от ЗЗД

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Станислав Колев
  • 02 Mar 2018 15:23
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  Погасителната давност започва след срока на падежа.Защо това правило не важи за невърнати допълнителни парични вноски искам да кажа че протоколи с дата от 01.2012г. със срок на връщане 01.2017г. През 2017г. Подлежат на отписване и признаването за приход.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->