Maria Stoyanova Maria Stoyanova Потребител

прекратяване договор в изпитателен срок по време на болниченЗдравейте,може ли работодателят да прекрати по чл.71 ал.1 трудов договор, сключен на основание чл.70 вр. чл.67 ал.1 т.1, по време на изпитателния срок от 6 мес, в полза на работодателя, ако служителят е излязьл в болнични за неопределено време (две седмици след постьпване на работа)?

Благодаря


Отговори

 • Здравейте,

  Кодекса на труда гласи, че в срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът. Това означава, че ако по време на изпитателния срок сте били в болнични, то това време удължава срока на изпитване. В срока за изпитване се включва само действително отработеното време. Към датата на изтичане на срока за изпитване следва да прибавите календарните дни, през които сте били в отпуск поради временна нетрудоспособност.
  Закрилата, предвидена в чл. 333 от КТ при уволнение не се прилага при прекратяване на договор по чл. 71, ал. 1 от КТ (в срока на изпитване).
  Договор със срок за изпитване може да се прекрати на основание на чл. 71, ал. 1 от КТ по всяко време до изтичане на изпитателния срок, т.е. и по време на отпуск за временна неработоспособност.

  За справка:
  чл. 70 от КТ
  чл. 71 от КТ
  чл. 333 от КТ

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->