Задай въпрос тук
Вилдан Селим Вилдан Селим отчетник счетоводител

Неизплатена заплата при напусканеБях назначена на работа по чл.67, ал.1 във връзка с чл.70, ал.1 от КТ. Работих 2 месеца и поради психически тормоз и вечни обиди от страна на работодателя реших да напусна. Подадох предизвестие със срок 30 работни дни. Поради неизплащането на горницата на трудовото ми възнаграждение попитах управителката на фирмата, защо нямам горница на заплата си при положение, че на другите служители е изплатено. Отговорът беше - не знам счетоводството ще каже. Преди да ми изтече предизвестието се разболях - остър бронхит и изпратих болничния си до работодателя. Не ми е изплатено и заработеното за месец януари. Има ли право работодателят да ми задържа изцяло трудовото възнаграждение, при положение че нямам друг доход?

Изпратена ми е заповед, че ме освобождават по чл. 220 от КТ. Аз няма да подпиша заповедта. От тук нататък каква е процедурата?Отговори

 • Здравейте,

  От така зададения въпрос не става ясно, какво точно визирате с "горница на трудово възнаграждение".
  Ако работодателят не ви заплати доброволно дължимите трудови възнаграждения и обезщетения (например за неизползван платен отпуск при напускане), ще трябва да търсите правата си по съдебен ред. Поискайте от Вашия работодател Ведомостите за заплати, от които е видно възнаграждението Ви (изплатено или неизплатено) и направените удръжки. Ако той откаже да Ви ги даде, подайте жалба до Инспекция по труда, тъй като на основание чл. 128 от Кодекса на труда, работодателят е длъжен да Ви предостави исканата информация.
  Също така може да се обърнете към правен консултант, който да Ви съдейства за завеждането на иск. Разбира се, Вие ще трябва да подкрепите описаната ситуация с документи, така че бих Ви посъветвала да водите, с Вашия работодател, само писмена комуникация.

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->