Antonina Badalova Antonina Badalova Потребител

Дневници за продажба на фирма, регистрирана по чл.97а от ЗДДСФирма е регистрирана по чл.97а от ЗДДС. Следва ли в дневник за продажби фирмата да включва фактури за продажби в България и в страни, които са извън ЕС (Америка, Бразилия и др)? Ако да, в коя колона от дневника? По отношение на получени услуги от ЕС - как следва да бъдат отразени в дневниците и дължи ли се ДДС след самоначисляване с протокол?Отговори

 • Здравейте,

  дружествата, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС, декларират в дневника си за продажби само тези доставки, които попадат в обхвата на регистрацията, т.е. те не включват фактурите си за продажби на територията на страната, тъй като по тях те не начисляват ДДС.
  Колкото до втория Ви въпрос, свързан с услугите, получени от дружества на територията на ЕС, следва да имате предвид, че последните се протоколират с протокол по чл. 117, като за тези доставки нямате право на данъчен кредит, т.е. ДДС-то се дължи ефективно. Протоколът влиза в клетки 14 и 15 на Дневник продажби.

  За справка:
  чл. 70, ал.4 от ЗДДС
  чл. 124 от ЗДДС
  чл. 125 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • Благодаря за изчерпателния отговор. А следва ли дружеството да включва в дневника си за продажби издадените фактури за продажби за Америка и Бразилия (чл.113 от ППЗДДС регламентира да бъдат включени само тези , издадени за държави-членки)...но все пак ме притеснява ако има подобни продажби да остават невключени в Дневник...
 • Здравейте,

  в цитираната от Вас разпоредба на ППЗДДС, и по- точно ал. 2, е регламентирано че лицата, регистрирани на основание чл. 97а от ЗДДС следва да включват в дневник "Продажби" само два вида доставки/ документа:
  1. документите, издадени във връзка с извършените доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от закона с място на изпълнение на територията на друга държава членка, т.е. включвате само издадените от Вас фактури към регистрирани ДЗЛ от ЕС;
  2. документите, свързани с получените доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2, т. 3, т.е. за ПОЛУЧЕНИТЕ услуги, както от ЕС, така и от трети страни. В дневника не се включват издадените към трети страни от Вас приходни документи.

  За справка: чл. 113, ал.2 от ППЗДДС

  Поздрави,
  Станислав Колев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->