Mishel Mishel Потребител

Нотариална заверка за протокол на общо събрание на ЕООДВъв връзка с промените в Закона за Търговския регистър и промените в търговския закон от 2017 г., имам следния въпрос относно реквизитите на публикувания в ТР документ:

Протоколът от Общото събрание на ЕООД, в който се взима решение за намаляване на капитала на ЕООД и за продажба на дяловете на Дружеството , трябва да е с нотариална заверка на подписа и съдържанието или само с нотариална заверка на подписа?

Попадам ли в Изключение от това законово изискване ако в учредителния акт изрично е предвидено тези решения да се вземат в обикновена писмена форма, т.е. без заверка от нотариус.Отговори

 • Здравейте,

  Протоколът от решенията на едноличния собственик на капитала на ЕООД, в който се взима решение за намаляване на капитала на ЕООД и за продажба на дяловете на Дружеството, следва да бъде съставен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно.

  Ако в публикувания в търговския регистър Учредителен акт е предвидено, че писмената форма за действителност е достатъчна, то няма да е необходимо да заверявате нотариално подписите и съдържанието на Протокола от решенията на Едноличния собственик на капитала. Тоест ще попадате в изключенията, както е посочено в зададения от вас въпрос.

  За справка чл. 137, ал. 4 от Търговския закон.
  • 09 Mar 2018 22:08
  • Mishel (Потребител)
  • 0
  А каква ще бъде нотариалната такса според материалния интерес за намаляне на капитала с 20 000лв.на дружеството - в коя точка попадам за да изчисля колка ще е тарифата за нотариални такси към ЗННД.
  Т.9 за удостоверяване на дата и подписите на договори и на едностранни изевления с определен материален интерес и подлежащи на вписване или
  Т.10 удостоверяване на дата и подписите на договори с определен материален интерес
 • Здравейте,

  когато се заверява протокол от общо събрание на съдружниците, нотариусът следва да ви вземе такса за заверка на подписа и съдържанието. Много честа и некоректна практика е, тези протоколи да се заверяват на базата на материалния интерес, което, лично според мен е неправилно.

  Изчисляване на базата на материален интерес, следва да се напарви, когато с конктертния документ се прехвърлят права, много точен пример за това е Договорът за прехвърляне на дружествени дялове - таксата за заверката му следва да бъде изчислена на базата на материалния интерес, а относно протокола от общото събрание - таксата следва да се изчисли на базата заверка на подпис и съдържание на документ, без да се определя материалния интерес в него.

  Поздрави,
  Цветан Терзийски
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗКПО

-->